Skip to content

Cart

Your cart is empty

Juridisch

Wettelijke kennisgeving

Deze website wordt beheerd door Biteyworld, gevestigd te Uden, Nederland. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, video's en andere materialen, zijn eigendom van Biteyworld of haar licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht en andere wetten. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, te wijzigen, te distribueren of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik van de website

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die schade kan veroorzaken aan ons, andere gebruikers of derden. Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken voor het verzenden van spam, virussen of andere schadelijke materialen.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze website of de inhoud ervan. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en actueel is, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie volledig, accuraat of actueel is.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door ons. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van deze websites.

Wijzigingen van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze wettelijke kennisgeving is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en ons zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch.

Biteyworld